Ohjelmointia alle kouluikäisille

Yhteiskunta ympärillämme digitalisoituu hurjaa vauhtia. Pelkkien digipalveluiden käyttämisen lisäksi on tärkeää, että ihmiset ymmärtävät myös digitaalisten palvelujen rakenteita sekä sitä, miten niitä kehitetään. Vuonna 2016 tuli voimaan peruskoulujen uusi opetussuunnitelma. Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi, ja sen myötä kaikki lapset harjoittelevat digitaitoja jo ennen kouluikää. Tässä artikkelissa kerromme ohjelmoinnista ja sen merkityksestä alle kouluikäisten lasten kasvatuksessa sekä kotona että päiväkodeissa ja esikouluissa.

Miksi ohjelmointi on tärkeää?

Ohjelmointi on ennen kaikkea tulevaisuuden työelämän taito. Kaikista ei välttämättä tule pelivelhoja tai muita sovellusten koodaajia, mutta on tärkeää, että koodaus otetaan opetukseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa asioista tehdään tietokoneilla sekä palvelualoilla, teollisuustuotannossa että tieteen ja kulttuurin piireissä. Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikki lapset tutustuvat ohjelmointiin jollain tasolla ja ymmärtävät sen merkityksen.

Miten alle kouluikäiset voivat harjoitella koodausta?

Pienille lapsille on tärkeää, että oppiminen tapahtuu leikin kautta. Tällöin oppiminen tapahtuu aivan huomaamatta. Erilaiset koodausrobotit ja -pelit ovat vielä kouluikäistenkin keskuudessa hyvin suosittuja, sillä niiden avulla pienikin lapsi osaa tehdä ihan oikean ohjelman. Koodauksessa tarvittavaa logiikkaa voi harjoitella helposti ja hauskalla tavalla myös lautapelien avulla. Kaikenlaisista matemaattisten pulmien pohdiskelusta on myös hyötyä tuleville ohjelmoijille.

Ohjelmointikieliä on olemassa monia satoja, eikä pienille lapsille kannata kertoa niistä liikaa. Kun lapsi joskus oppii yhden kielen kunnolla, on muiden oppiminen helpompaa. Oleellista on ymmärtää, miten koodia kirjoitetaan ja saada luottamus siihen, että tietokone noudattaa annettuja ohjeita tarkasti ja täsmällisesti.

Missä ohjelmointia voi harjoitella?

Ohjelmointi on siitä helppo harrastus, että sitä voi harjoitella kaikkialla ja kaikkina vuorokauden aikoina. Etsi netistä helppoja pelejä, joiden avulla lapsi voi leikkiä koodausta. Osta kaupasta lautapeli, joka opettaa koodauksen alkeet. Hakeudu paikkakunnallasi lapsiperheille suunnattuun koodikerhoon, jos sellaista on saatavilla. Voit myös kehittää lapsesi koodausvalmiksia erilaisten matikkapelien ja -leikkien avulla. Tutkimusten mukaan liikunta tukee kaikkea oppimista, joten tarjoa lapsellesi mahdollisuuksia monipuolisen liikunnan harrastamiseen. Kun kannustat lastasi omalla esimerkilläsi, kaikenlaisen harjoittelun hyödyt ovat varmasti vieläkin suuremmat.