Tietoa meistä

Pääosin 2000-luvulla tapahtunut teknologian huima kehittyminen on tuonut uusia haasteita myös kouluihin. Opetussunnitelmia päivitetään vastaamaan tulevaisuuden työelämän vaatimuksia ja lapsille on opetettava erilaisia asioita kuin ennen. Tämä on suoraa seurausta siitä, että nykyajan lapset myös elävät erilaisessa arkitodellisuudessa kuin muutama vuosikymmen sitten.

Teknologiaa voi integroida osaksi opetusta monella tavalla. On tärkeää ymmärtää, että laitteet tulisi valjastaa oppimisen tueksi eikä pitää niiden käyttöä itseisarvona sinänsä. Monissa kouluissa ympäri maata oppilaat käyttävätkin monipuolisesti tietokoneita, tabletteja ja älypuhelimia tehostaakseen oppimistaan ja hyödyntäessään erilaisia oppimismenetelmiä.

Digitaidot ovat ehkä tulevaisuuden työelämän taidoista tärkeimpiä. Suomi tunnetaan maailmalla sekä oppimisen että teknologian kärkimaana, ja siitä mielikuvasta halutaan myös pitää kiinni. Digitaidoista ohjelmointi ehkä tärkein yksittäinen taito, jota voi hyödyntää monenlaisissa työtehtävissä pelisuunnittelusta arkielämän ongelmien ratkaisemiseen.

Ohjelmoinnin tulokset ovat läsnä kaikkialla, esimerkiksi peleissä, mainosten kohdistamisessa ja kaikessa elektroniikassa. Tunnetuimmat suomalaiset pelifirmat ovat netonneet miljoonia kohtuullisen yksinkertaisillakin peleillä, jotka toisaalta ovat saavuttaneet valtavan käyttäjäkunnan ympäri maailmaa. Pelimaailmaa hyödynnetään myös oppimisen tukena, ja uusia oppimista tukevia sovelluksia kehitetään jatkuvasti.

Ohjelmoinnin ottaminen osaksi kouluopetusta on tärkeää, mutta samaan aikaan kuntien ja koulujen on tehtävä valintoja, mistä oppiaineista ohjelmoinnin opetteluun käytetty aika otetaan pois. Kansainvälinen PISA-tutkimus on osoittanut, että suomalaisten lasten ja nuorten taidot ovat heikentyneet huippuvuosista huomattavasti sekä äidinkielessä että matematiikassa. Ohjelmointi olisikin luontevinta integroida osaksi matematiikan opetusta, jolloin taidot kehittyisivät rinta rinnan eikä matematiikan merkitys kouluopetuksessa vähenisi.

Tällä sivustolla kerromme ohjelmoinnin opetuksesta, sen merkityksestä ja historiasta. Kerromme myös erilaisista oppimisympäristöistä ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista sekä kouluopetuksessa että lasten harrastustoiminnassa. Digitaitojen kehittäminen ei ole vain koulun tehtävä, vaan siihen on panostettava myös vapaa-ajalla.